Politique de confidentialité

Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers van "InaEssentials.NL", de online winkel "InaEssentials.NL" (www.inaessentials.nl) wordt verwerkt met het oog op reclame, verkoop en levering van biologisch voedsel en gezonde producten evenals voor gelieerde doeleinden .
Onze missie is om jouw favoriete winkel te zijn voor biologische, gezonde en natuurlijke voeding, cosmetica en ingrediënten. Om dit te bereiken, stellen we informatie beschikbaar over voedsel, cosmetische producten, ingrediënten, benodigdheden, hun oorsprong en richtlijnen voor gebruik, evenals vergelijkbare producten of combinaties hiervan.

Controller ("de Controller") van uw persoonlijke gegevens die worden verwerkt door de online winkel InaEssentials.NL is INA EXPORT LTD, company, met hoofdkantoor en geregistreerd adres: 12 Kuklensko Shose Blvd, RT Business Center, office 6, 4004, Plovdiv, Bulgaria

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke zal al uw vragen over de verwerking en bescherming van uw persoonlijke gegevens beantwoorden en zal het proces van het uitoefenen van uw rechten als betrokkene gemakkelijker en begrijpelijker maken. U kunt rechtstreeks contact met hem / haar opnemen via e-mail op inaessentials.nl@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

I. Wij verwerken de volgende categorieën gegevens op basis van een contract:

1. Gegevens in uw account / profiel in de InaEssentials.NL online winkel die voor u zijn gecreëerd na het aangaan van een informele contractuele verplichting met de Controller door het accepteren van de Algemene Voorwaarden op de website en online winkel www.inaessentials.nl (de "Algemene voorwaarden" of "AV"):
● Voor- en achternaam;
● E-mailadres;
● Wachtwoord;

2. Door u verstrekte gegevens bij het plaatsen van een bestelling op het terrein van de Inaessentials-winkels:
● Factuurgegevens - namen, telefoonnummer, stad, land, postcode, adres;
● Voor- en achternaam van de af te leveren persoon;
● Afleveradres - land, stad, postcode, adres;
● Telefoonnummer ten behoeve van bezorging;
● Soort levering;
● Betaalwijze;
● Betalingsstatus
● Status van levering;

3. Gegevens afkomstig van online bestellingen geplaatst op InaEssentials.NL, die door u zijn geïnitieerd via informele contractuele verplichting op afstand met de controller bij toepassing van de algemene voorwaarden:
● Voor- en achternaam van de af te leveren persoon;
● Afleveradres - land, stad, postcode, adres;
● Telefoonnummer ten behoeve van bezorging;
● Factuurgegevens - namen, telefoon, stad, land, postcode, adres;
● Soort levering;
● Betaalwijze;
● Bestelnummer;
● Betalingsbedrag;
● Betalingsstatus
● Status van levering;

4. Gegevens over loyale klanten ontvangen door het afsluiten van een informeel of formeel contract met de controller met het doel een "loyale klant" -kaart uit te geven, waarmee de eigenaar een orderkorting krijgt:
● Voor- en achternaam;
● E-mailadres;
● Contacttelefoon;

II. We verwerken de volgende gegevens op basis van uw toestemming uitgedrukt door een opzettelijke actie - het invoeren van een optionele set gegevens en / of vrije keuze van specifieke opties:

1. Gegevens in uw account / profiel in de online winkel van InaEssentials.NL:
● Naam van een rechtspersoon en / of naam van een andere opgenomen of niet-opgenomen entiteit / organisatie;

2. Contactgegevens en gegevens in een verzonden bericht of een gepubliceerde opmerking, verstrekt door het contactformulier van de online winkel InaEssentials.NL in te vullen of door ons een e-mail, conventionele post, telegram, fax, telefoontje, sms te sturen, te posten een opmerking op de blog Kukuriak en andere vormen van communicatie en / of expressie:
● Voor- en achternaam;
● E-mailadres;
● Telefoonnummer;
● Faxnummer;
● Adres;
● Website;
● Inhoud van de opmerking en / of het bericht;

3. Gegevens afkomstig van online bestellingen geplaatst op InaEssentials.NL:
● Bestelgeschiedenis

U kunt een van de bovengenoemde toestemmingen intrekken via uw accountinstellingen of de vorm en manier die in dit beleid zijn voorgeschreven. Bij intrekking van de toestemming wordt de verwerking van de relevante persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden stopgezet. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerking voorafgaand aan de intrekking ervan.

III. We verwerken de volgende gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen in overeenstemming met de lokale en EU-wetgeving:

1. Gegevens in uw account / profiel in de InaEssentials.NL online winkel:
● Voor- en achternaam;
● E-mailadres;
● Naam van een rechtspersoon en / of naam van een andere opgenomen of niet-opgenomen entiteit / organisatie;

2. Gegevens afkomstig van online bestellingen geplaatst op InaEssentials.NL:
● Afleveradres - land, stad, postcode, adres;
● Telefoon voor bezorging;
● Factuurgegevens - namen, telefoon, stad, land, postcode, adres;
● Soort levering;
● Betaalwijze;
● Bestelnummer;
● Betalingsbedrag;
● Status en betalingsgeschiedenis
● Status en leveringsgeschiedenis;
● Bestelgeschiedenis

3. Door u verstrekte gegevens bij het plaatsen van een bestelling op het terrein van de InaEssentials.NL - winkels:
● Factuurgegevens - namen, telefoon, stad, land, postcode, adres;
● Voor- en achternaam van de af te leveren persoon;
● Afleveradres - land, stad, postcode, adres;
● Telefoonnummer ten behoeve van bezorging;
● Soort levering;
● Betaalwijze;
● Betalingsstatus
● Status van levering;

4. Gegevens over loyale klanten:
● Voor- en achternaam;
● E-mailadres;
● Contacttelefoon;

5. Gegevens afkomstig van videobewaking in de InaEssentials.NL - winkels:
● Videobeelden van de winkels, serverruimtes en magazijnfaciliteiten;

IV. We verwerken de volgende gegevens op basis van gerechtvaardigd belang:

1. Gegevens in uw account / profiel in de InaEssentials.NL online winkel:
● Voor- en achternaam;
● E-mailadres;
● Naam van een rechtspersoon en / of naam van een andere opgenomen of niet-opgenomen entiteit / organisatie;

2. Door u verstrekte gegevens bij het plaatsen van een bestelling op het terrein van de InaEssentials.NL - winkels:
● Factuurgegevens - namen, telefoon, stad, land, postcode, adres;
● Voor- en achternaam van de af te leveren persoon;
● Afleveradres - land, stad, postcode, adres;
● Telefoonnummer ten behoeve van bezorging;
● Soort levering;
● Betaalwijze;
● Betalingsstatus
● Status van levering;
● Videobeelden van de InaEssentials.NL - winkels;

3. Gegevens afkomstig van online bestellingen geplaatst op InaEssentials.NL:
● Afleveradres - land, stad, postcode, adres;
● Telefoonnummer ten behoeve van bezorging;
● Factuurgegevens - namen, telefoon, stad, land, postcode, adres;
● Soort levering;
● Betaalwijze;
● Bestelnummer;
● Betalingsbedrag;
● Status en betalingsgeschiedenis
● Status en leveringsgeschiedenis;
● Bestelgeschiedenis

4. Gegevens over loyale klanten:
● Voor- en achternaam;
● E-mailadres;
● Contacttelefoon;

5. Gegevens afkomstig van videobewaking in de InaEssentials.NL - winkels:
● Videobeelden van de winkels, serverruimtes en magazijnfaciliteiten;

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

1. De gegevens in uw account / profiel in de InaEssentials.NL online winkel worden verwerkt met het oog op:
● Verantwoording van de verwerkingsverantwoordelijke door het opnemen van juridisch significante gegevens in elektronische protocollen - technische logboeken;
● Levering van bestelde voedingsmiddelen en producten;
● Ondersteuning bieden bij technische storingen, klanten voorzien van informatie via ons callcenter, reageren op klachten, het volgen van voorraden, betalingen en meer;
● Het verifiëren van uw accountgegevens door een e-mail te sturen om de veiligheid van toegang te garanderen of om uw wachtwoord opnieuw in te stellen;
● Authenticatie bij het inloggen op uw account;
● Het verzenden van berichten via e-mail en / of pushmeldingen voor doeleinden van direct marketing alleen met uw uitdrukkelijke toestemming;
● Naleven van juridische uitspraken, vonnissen, bevelen en beslissingen van overheidsinstanties en administratieve toezichthouders. Dit omvat het gebruik van uw persoonlijke gegevens om boekhoudgegevens te verzamelen en te verifiëren en om te voldoen aan de boekhoudregels;

2. De door u verstrekte gegevens bij het plaatsen van een bestelling op het terrein van de InaEssentials.NL - winkels worden verwerkt met het oog op:
● Levering van bestelde voedingsmiddelen en producten;
● klanten voorzien van informatie via ons callcenter, reageren op klachten, het volgen van benodigdheden, betalingen en meer;
● Naleven van juridische uitspraken, vonnissen, bevelen en beslissingen van overheidsinstanties en administratieve toezichthouders. Dit omvat het gebruik van uw persoonlijke gegevens om boekhoudgegevens te verzamelen en te verifiëren en om te voldoen aan de boekhoudregels;
● verliespreventie en het opsporen en voorkomen van misbruik bij het indienen, registreren en / of afleveren van bestellingen;

3. De gegevens die afkomstig zijn van online bestellingen op InaEssentials.NL worden verwerkt met het oog op:
● Levering van bestelde voedingsmiddelen en producten;
● Ondersteuning bieden bij technische storingen, klanten voorzien van informatie via ons callcenter, reageren op klachten, het volgen van voorraden, betalingen en meer;
● het voorkomen en onderzoeken van misbruik van online bestellingen en gerelateerde benodigdheden, evenals verlies en fraude;
● Naleven van juridische uitspraken, vonnissen, bevelen en beslissingen van overheidsinstanties en administratieve toezichthouders. Dit omvat het gebruik van uw persoonlijke gegevens om boekhoudgegevens te verzamelen en te verifiëren en om te voldoen aan de boekhoudregels;
● Statistische analyse van de verkregen informatie na anonimisering van uw gegevens;

4. De contactgegevens en de gegevens in een verzonden bericht of een gepubliceerde opmerking worden verwerkt met het oog op:
● Identificeer u als afzender / auteur van een bericht of een geposte opmerking;
● Communicatie met u tot stand brengen;

5. De gegevens over loyale klanten worden verwerkt met het oog op:
● Nakoming van contractuele verplichting door het verlenen van korting op de prijs van bestellingen;
● Authenticatie en identificatie van de status "loyale klant" en de rechten die hieruit voortvloeien;

6. De gegevens die afkomstig zijn van videobewaking in de InaEssentials.NL - winkels worden verwerkt met het oog op:
● Volgen van incidenten en overtredingen;
● Misdaadpreventie en - rapportage;

Derden met toegang tot uw persoonlijke informatie voor de vervulling van hun taken

1. We gebruiken de volgende serviceproviders voor clouddiensten, hosting, reverse proxy, CDN, servers / clusters en collocatie:
● "NS 1" Ltd., met UIC: 175018740 - biedt hosting voor de online winkel InaEssentials.NL, door gebruik te maken van de diensten van de onderaannemer "TELEPOINT" Ltd., met UIC: 175424163. U kunt hun privacybeleid lezen op het volgende adres: https: // www. ns1.bg/privacy.php
● TELEPOINT Ltd., met UIC: 175424163 - voert colocatie uit van back-upservers die worden gebruikt voor de online winkel InaEssentials.NL en ook onderaannemer van NS 1 Ltd., via hun datacenter in Sofia op Ovche Pole Str. U kunt hun privacybeleid lezen op het volgende adres: https://telepoint.bg/files/Politika_za_poveritelnost_clients_BG.pdf
● "SuperHosting.BG" Ltd., met UIC: 131449987 - biedt hosting voor de Kukuriak-blog. U kunt meer informatie vinden over hun privacybeleid op het volgende adres: https://www.superhosting.com/web-hosting-page-privacy-policy.php
● Cloudflare, Inc., met hoofdkantoor in San Francisco, Californië, VS - biedt reverse proxy, DNS en CDN (content delivery network). Cloudflare, Inc. neemt deel aan het Privacy Shield-programma en heeft een geldig nalevingscertificaat, dat kan worden bekeken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active#privacy-policy-1. Hun privacybeleid is beschikbaar op https://www.cloudflare.com/security-policy/

2. Consultants en leveranciers in verschillende domeinen om onze legitieme belangen te beschermen bij het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van de diensten die wij aan u leveren, om te voldoen aan wettelijke vereisten, om wettelijke rechten en belangen te beschermen in gerechtelijke, voorlopige en administratieve procedures . We gebruiken regelmatig de volgende entiteiten:
● "GENSOFT" LLC, met UIC: 121497880 - biedt gelicentieerde gespecialiseerde software voor warehousing, geïmplementeerd in de workflow van de controller. Meer over hen is te vinden op hun website: http://gensoft.bg/
● "DIGITAL FORMAT" LLC, met UIC: 131388712 - biedt consultancydiensten met betrekking tot informatie, adviezen en technische ondersteuning voor ons IT-netwerk en apparatuur;
● Bezorgbedrijven waarmee we samenwerken voor het leveren van voedingsmiddelen en producten: Econt, Speedy, Rapido, Aramex, DHL en TNT;

3. overheidsinstanties en instellingen in verband met door hen verrichte onderzoeken in overeenstemming met wettelijke vereisten en beperkingen;

Met betrekking tot het gebruik van privé-entiteiten, eisen en handhaven wij deze derde partijen om alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw gegevens te beschermen.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de volgende periodes

1. Contractueel verstrekte gegevens:
● Account- / profielgegevens - tot 5 jaar vanaf de datum van de laatste online bestelling; bij afwezigheid van een bestelling - totdat het account / profiel wordt verwijderd via de functionaliteit van de online winkel of 5 jaar vanaf de datum van uw laatste login, wat het eerst gebeurt; Account- / profielgegevens zijn gerelateerd aan en definiëren voor de online bestelgegevens, wat de toepassing van de term bepaalt in relatie tot de online bestelgegevens. Bij afwezigheid van een bestelling heeft u nog steeds de wettelijke verwachting om van deze diensten gebruik te mogen maken voor de volledige rest van de periode van 5 jaar op basis van het informele contract dat u als gebruiker heeft en daarom bieden wij u als remedie voor deze situatie , met de mogelijkheid om op elk moment uw account te verwijderen voor het einde van de periode van vijf jaar.
● Online bestelgegevens - tot 5 jaar vanaf de datum van een bepaalde bestelling. De looptijd wordt bepaald op basis van de verjaringstermijn voor terugbetaling van de vorderingen.
● Gegevens over loyale klanten - tot opzegging van het contract;

2. Gegevens over het verzamelen en verifiëren van boekhoudgegevens en boekhoudkundige naleving - boekhoudbescheiden en financiële overzichten, met inbegrip van belastingaudit, audit en daaropvolgende financiële inspectiedocumenten, worden gedurende 10 jaar bewaard vanaf 1 januari van de rapportageperiode volgend op de rapportageperiode waarnaar ze verwijzen; alle andere houders van boekhoudkundige informatie - drie jaar vanaf 1 januari van de verslagperiode die volgt op de verslagperiode waarnaar zij verwijzen;

3. Gegevens verstrekt op basis van toestemming - tot de intrekking, zoals verstrekt, inclusief via de functionaliteit van de online winkel of de blog of door verwijdering, en met betrekking tot de online winkel - tot het verstrijken van 5 jaar vanaf de datum van uw laatste login, wat het eerst gebeurt; Uw Kukuriak-bloggegevens zijn gerelateerd aan de opmerkingen die u hebt geplaatst onder artikelen en / of video's, wat een uitoefening is van uw grondwettelijk recht op vrije meningsuiting. Daarom wordt er geen deadline gesteld na het verstrijken van de verwerking, en in plaats daarvan krijgt u de gelegenheid om de gepubliceerde inhoud te verwijderen door de rechten van uw betrokkene uit te oefenen in de vorm en op de manier die in dit beleid is voorgeschreven. Wanneer de inhoud van een specifieke opmerking aanstootgevende woorden of zinnen, schandelijke, lasterlijke en / of schadelijke claims bevat, heeft de controller het legitieme recht om de inhoud van de opmerking van zijn site te verwijderen.

4. Gegevens afkomstig van videobewaking in de InaEssentials.NL - winkels - de videobeelden worden binnen 60 dagen opgeslagen;
Zodra deze deadline is verstreken, worden de gegevens verwijderd en kunnen ze niet meer worden hersteld of gebruikt. De gegevens worden niet verwijderd, maar blijven alleen verwerkt om onze legitieme rechten en legitieme belangen te beschermen of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, als er op de vervaldatum van die periode een hangende wettelijke, administratieve en een gerechtelijke procedure of een wangedrag, toegegeven of bij ons bekend gemaakt, klachten en mogelijke schendingen - tot de voltooiing ervan.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

1. Recht op toegang, inclusief het recht om de gegevens in verwerking te kopiëren:
● U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. U kunt contact met ons opnemen en op basis van een schriftelijk verzoek en authenticatie van uw identiteit worden de gegevens aan u verstrekt;

2. Recht op rectificatie:
● U hebt het recht om rectificatie van uw persoonlijke gegevens te vragen als de informatie onjuist is, inclusief het recht om onvolledige persoonlijke gegevens te laten aanvullen. U kunt dit doen via uw account / profiel of door ons te schrijven, nadat u uw identiteit naar behoren heeft geverifieerd;

3. Recht op verwijdering ("Recht om te worden vergeten") in de volgende gevallen:
● de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
● Intrekking van toestemming wanneer verwerking is gebaseerd op toestemming;
● Illegale gegevensverwerking;
● Wettelijke verplichting om te verwijderen;

Het recht om te worden vergeten is geen absoluut recht en kan niet worden verleend in de gevallen waarin de wet voorziet of door een gebrekkige correcte authenticatie van uw identiteit.

4. Recht op beperking wanneer:
● u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van het legitieme belang van de controller, de controller beperkt alle verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het legitieme belang; of
● u beweert dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, de Verwerkingsverantwoordelijke moet alle verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens; of
● de verwerking onwettig is, u kunt bezwaar maken tegen het wissen van persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens; of
● als de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar u deze nodig heeft om juridische claims te verdedigen.

In het geval van rectificatie, verwijdering of beperking van verwerking, zullen we elke ontvanger aan wie persoonlijke gegevens zijn verstrekt, informeren, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost.

5. De overdraagbaarheid van machineleesbare gegevens, volgens welke we:
● de gegevens rechtstreeks aan u verstrekken; of
● Op verzoek van u en technische mogelijkheid, worden de gegevens verstrekt aan een andere controller van uw keuze;

6. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een legitiem belang:
● U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van het legitieme belang van de controller of een derde partij. De Verwerkingsverantwoordelijke zal uw persoonlijke gegevens niet verder verwerken tenzij bewezen is dat er dwingende rechtsgrondslagen zijn die voorrang hebben boven uw belangen en rechten of als gevolg van geschillen en andere procedurele en extra-procedurele acties.

7. Recht op bezwaar tegen direct marketing:
● U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de ontvangst van marketingcommunicatie, inclusief profilering en analyse voor directmarketingdoeleinden.

8. Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van de gewone verblijfplaats, de werkplek of de plaats van vermoedelijke schending als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van Verordening (EG) 2016/679. Op het grondgebied van de Republiek Bulgarije, waar het hoofdkantoor van de verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd, is de toezichthoudende autoriteit de Commissie voor bescherming van persoonsgegevens.

De bovengenoemde rechten worden uitgeoefend door een schriftelijk verzoek in het door de Beheerder vastgestelde formulier, dat u op de zetel van de Verwerkingsverantwoordelijke kunt krijgen of elektronisch op verzoek bij de Gegevensbeschermingsfunctionaris van de Verwerkingsverantwoordelijke en door het ingevulde elektronische antwoordformulier in te vullen door de Benodigde documenten. Als u zich heeft geregistreerd bij de online winkel InaEssentials.NL, kunt u het automatische formulier voor rechten van betrokkenen gebruiken dat zich op uw account / profiel bevindt.
U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw schriftelijke verzoek een antwoord op uw verzoek.

Methoden voor het automatisch maken van individuele oplossingen, inclusief profilering

We gebruiken geen geautomatiseerde algoritmen en / of profilering.